Jmenuji se Josef Zelený a pocházím z Lubů u Chebu ( Schönbach )(okr. Cheb). Přestože nyní žiji mimo Luby, mám město se zdejším okolím velice rád pro jejich krásnou krajinu a historii. Zdejší široké území prodělalo v celém dvacátém století, ostatně jako velká část pohraničí, neuvěřitelnou proměnu. Nahlídneme-li například na staré katastrální mapy z roku 1840 (císařské otisky) - mapa města: archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/cio/4284-2/4284-2-003_index.html skica města: archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/LOK/LOK418018420/LOK418018420_index.html  a mapa zámku na mapě Horních Lubů: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/cio/2093-2/2093-2-001_index.html , lze sledovat velkou hustotu osídlení v místech, kde jsou dnes většinou parky nebo zahrady. Půdorys ulic a parcel však zůstává nezměněn. Pro porozumění dnešní podoby města je zapotřebí se seznámit s její minulostí. Jedna z možností, jak se přiblížit k takovému poznání, jsou počítačové 3D modely, které můžeme vyhotovit pomocí dobových map, fotografií a jiných druhů informací. Tento web bych chtěl postupně věnovat co nejširšímu podchycení této jedné malé krajiny a její proměně ve 20. století. Uvítám různorodé informace k danému tématu josefzeleny@seznam.cz .Děkuji. 

Rád bych upozornil na stránky, které věnuji pouze zámku v Horních Lubech.  http://horniluby3d.webnode.cz/

Rok 1842 v Lubech stálo :

Velký kostel Sv. Ondřeje (St. Andreas). Kostelík Povýšení sv. Kříže (Kirche Kreuzerhöhung). Hřbitovní kapli Sv. Marie (Friedhofskapelle St.Maria). Špitál vedle hřbitovní kaple. Mariánský sloup. Přes 350 zděných a dřevěných domů, dřevěných chaloupek a přilehlých usedlostí. Velký mlýn v Mlýnské ul., Vogelův mlýn v Potoční ul. a mlýn Teichmühle na Chebské ulici. Zámek a zámecký pivovar v Horních Lubech ( Ober Schönbach ).

Město bylo bez výraznější vegetace a v jeho okolí byla obdělávaná pole, pastviny a soukromé lesy.

 

 

 

Kontakt

Josef Zelený

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode