Jmenuji se Josef Zelený a pocházím z Lubů u Chebu ( Schönbach )(okr. Cheb). Přestože nyní žiji mimo Luby, mám je i jejich okolí velice rád pro krásnou krajinu a zajímavou historii. Zdejší široké území prodělalo v celém dvacátém století, ostatně jako velká část pohraničí, neuvěřitelnou proměnu. Nahlídneme-li například na staré katastrální mapy z roku 1840 (císařské otisky) - mapa města: archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/LOK/LOK418018420/LOK418018420_index.html  a mapa zámku na mapě Horních Lubů: https://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/cio/2093-2/2093-2-001_index.html , lze sledovat velkou hustotu osídlení v místech, kde jsou dnes většinou parky nebo zahrady. Půdorys ulic a parcel však zůstává nezměněn. Pro porozumění dnešní podoby města je zapotřebí se seznámit s její minulostí. Jedna z možností, jak se přiblížit k takovému poznání, jsou počítačové 3D modely, které můžeme vyhotovit pomocí dobových map, fotografií a jiných druhů informací. Tento web bych chtěl postupně věnovat co nejširšímu podchycení této jedné malé krajiny a její proměně ve 20. století. Uvítám různorodé informace k danému tématu josefzeleny@seznam.cz .Děkuji. 

Rád bych upozornil na stránky, které věnuji pouze zámku v Horních Lubech.  https://horniluby3d.webnode.cz/

Rok 1842 v Lubech stálo :

Velký kostel Sv. Ondřeje (St. Andreas). Kostelík Povýšení sv. Kříže (Kirche Kreuzerhöhung). Hřbitovní kapli Sv. Marie (Friedhofskapelle St.Maria). Špitál vedle hřbitovní kaple. Mariánský sloup. Kaplička na Chebské cestě. Přes 350 zděných a dřevěných domů, dřevěných chaloupek a přilehlých usedlostí. Velký mlýn v Mlýnské ul., Vogelův mlýn v Potoční ul. a mlýn Teichmühle na Chebské ulici. Přádelna. Cihelna. Zámek a zámecký pivovar v Horních Lubech ( Ober Schönbach ).

Město bylo bez výraznější vegetace a v jeho okolí byla obdělávaná pole, pastviny a soukromé lesy.

JSEM TAKÉ NA STRÁNKÁCH:   https://josefzeleny2.wixsite.com/mysite

 

 

Kontakt

Josef Zelený

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode